Prof. Dr. Kadriye Bakırcı


  • Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Doktora: İstanbul Üniversitesi
Biyografi

Kadriye Bakırcı, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. 1990’lardan itibaren Londra Üniversitesi The Institute of Advanced Legal Studies, The London School of Economics and Political Science, Stockholm Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Lund Üniversitesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Cambridge Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi’nde misafir araştırmacı veya misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Halen Oxford Üniversitesi mensubudur. 1998 yılında, görev yaptığı İTÜ’nde hem İTÜ İşletme Fakültesi hem İTÜ araştırma görevlileri temsilcisi olarak seçilmiş, bu dönemde İTÜ Rektörlüğü’ne yaptığı başvurusunun, İTÜ Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi sonucu, kurulduğu 1884 yılından beri kadın öğrenci alınmayan İTÜ Denizcilik Fakültesi’ne 1999 yılından itibaren kadın öğrenci alınmasını sağlamıştır. Tam zamanlı görev yaptığı İTÜ ve HÜ’nde pek çok idari görevde bulunmuştur. İTÜ ve HÜ dışında, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Demokrasi Okulu, Yeditepe Üniversitesi, İngiltere ve İsveç’te dersler vermiştir. 2003’den itibaren Başbakanlık ve Bakanlıklar bünyesinde çeşitli yasa tasarıları için oluşturulan Bilim Kurullarında, Bakanluk ve İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarında görev alan Bakırcı, halen kurucu üyelerinden olduğu İTÜ Bilim Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi Danışma Kurulu üyesidir. 1992’den bu yana yirmiyi aşkın projede görev almış olan Bakırcı’nın, Türkiye’de ilk niteliğinde, yayımlandığında oldukça ses getirmiş ve yasal değişikliklere kaynaklık etmiş, ödül almış çok sayıda ulusal ve uluslararası kitabı, makalesi ve bildirileri mevcuttur. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde editörlük ve hakemlik yapmaktadır. Pek çok uluslararası ve ulusal bilimsel grup ve STK üyesidir.