Prof. Dr. Ahmet Öztürk


  • Lisans: ODTÜ
  • Yüksek Lisans: International Institute of Social Studies
  • Doktora: Uludağ Üniversitesi
Biyografi

Lise eğitimini Denizli Lisesinde, Lisans Eğitimini O.D.T.Ü. İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Bölgesel Ekonomik Kalkınma konusunda I.S.S. The Hague, Hollanda’da tamamlamıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Doktora derecesini almış, aynı üniversitede Doçent ve Yöneylem Araştırması Bilim Dalında kadrolu Profesör unvanı almıştır. Balıkesir İşletmecilik Turizm Yüksekokulunda yöneticilik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ekonometri Bölüm Başkanlığı ve Yöneylem Araştırması ile Ekonometri Anabilim Dalı Başkanlıklarını yürütmüştür. Polonya’nın University Of Finance and Management Bialystok’da 2014-2016 yılları arasında kadrolu öğretim üyesi olarak çalışmış, ülkemizde bazı Üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Önemli sanayi kuruluşlarında kalite ve verimliliğin artırılması, maliyetlerin azaltılması, veri analizi ve kurumsallaşma konularında danışmanlık yapmıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sayısız tebliğler sunmuştur. Ayrıca Ülkemizin önde gelen Üniversitelerinde okutulan 5’i ders kitabı olmak üzere, 8 bilimsel eseri ile, ulusal ve uluslararası yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.