Prof. Dr. Mustafa Erkan


  • Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Yüksek Lisans: Leicester Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Hukuku
  • Doktora: Exeter Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Biyografi

Prof. Dr. Erkan, 23 yıllık avukatlık hayatında uluslararası ve ulusal tahkim, arabuluculuk, enerji hukuku, inşaat hukuku, ticaret hukuku ve yabancı yatırım hukuku alanlarında çalışmıştır. Ayrıca İstanbul Ticaret Mahkemelerinde bilirkişi ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nda sicile kayıtlı arabulucu olarak çalışmaktadır. Avukatlık mesleğinin yanı sıra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde milletlerarası özel hukuk ve yabancı yatırım hukuku alanında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Erkan, vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku ve enerji hukuku alanlarında dersler vermektedir. Özellikle tahkim, yabancı yatırım hukuku ve uluslararası ticaret hukuku konularında ulusal ve uluslararası düzeyde konferans ve seminerlerde düzenli olarak konuşmalar yapmakta ve bu alanlarda kapsamlı yazılar yazmaktadır. Prof. Dr. Erkan, Tahkim ve Arabuluculuk Okulları koordinatörü, CoE Projesi ulusal uzmanı ve AIEN Eğitim Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, ENERAP Türkiye Şubesi'nin kurucularından olup, Türkiye Barolar Birliği, EDAC ve diğer çeşitli kurumların hakem listesinde yer almaktadır.