Dr. Tamer Pekdinçer


  • Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi
  • Doktora: Marmara Üniversitesi
Biyografi

Tamer Pekdinçer 14.06.1965 tarihinde İstanbul’da doğdu. Orta ve lise öğretimini İstanbul Saint Benoit Fransız Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Lisans mezuniyetinden sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde önce yüksek lisans tezi olarak “Anonim Ortaklıklarda Hisse Senetlerinin Devri”, konulu çalışmasını ve -aynı Enstitüde- doktora tezi olarak “Marka Hakkı ve Korunması” konulu doktora tezini tamamladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi/Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademisyenliğe başlayıp, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku / Fikri Mülkiyet Hukuku öğretim üyeliğinden emekli olan Pekdinçer, halihazırda hukuki danışmanlık ve avukatlık faaliyetlerine kurucusu olduğu Pekdinçer Hukuk Bürosu çatısı altında devam etmektedir. Akademik hayatı süresince Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve çeşitli Vakıf Üniversitelerinde başta Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak ve Rekabet Hukuku alanları olmak üzere lisans ve yüksek lisans derslerini veren Pekdinçer, halen İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir.