Öğretim Görevlisi Ceyda Cimilli Akaydın


  • Lisans: Marmara Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Doktora: İstanbul Üniversitesi (Devam)
Biyografi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalında “ İnternet Üzerinden Telif Hakları İhlalleri” konusunda tamamladı. Doktora çalışmasını aynı Fakültede “Hizmet Olarak Yazılım Sözleşmeleri” konusunda tez yazım aşamasında sürdürmektedir. Çeşitli Üniversitelerde akademisyen olarak görev almış ve kurumlara yönelik pek çok eğitim programında ders vermiştir. İlgi alanları; Bilişim Hukuku, Yazılım ve Fikri-Sınai Mülkiyet Hukukudur. Halen hukuk müşaviri ve akademisyen olarak çalışmaktadır.