Prof. Dr. İsmail Sadi UZUNOĞLU


  • Lisans: Uludağ Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Doktora: İstanbul Üniversitesi
Biyografi

Akademik Görevler: PROFESÖR, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT 2005 BÖLÜMÜ/İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI) Yönetilen Tezler: Yüksek Lisans 2019 KOMBAK GİZEM, (2019). Enflasyonun dış ticaret üzerindeki etkisi - Türkiye örneği, Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Ana Bilim Dalı 2015 TUNCER MÜHÜRDAROĞLU FAHRİYE FÜSUN, (2015). Schumpeter ve Polanyi'nin kriz yaklaşımlarının karşılaştırılması, Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Ana Bilim Dalı 2014 GÖÇMEZ UĞUR, (2014). Türkiye'de son 10 yılda uygulanan tarım politikaları ve yaşanan ekonomik gelişmeler çerçevesinde yağlık ayçiçeği üretici gelirlerindeki değişimler, Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Ana Bilim Dalı 2013 YILDIRIM SONGÜL, (2013). Türk bankacılık sektörüne yabancı sermaye girişi: Verimlilik analizi, Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı 2009 FIRILDAK OĞUZ, (2009). Uluslararası silahlanmanın ekonomik boyutunun analizi, Trakya Üniversitesi-> Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Ana Bilim Dalı 2002 BÖLÜKBAŞI GÖKSEL, (2002). Risk derecelendirmesi (rating), bankalar ve Türkiye, İstanbul Üniversitesi- >Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer 1999 KİŞİYEV VUGAR, (1999). Factoring, forfaiting ve Türkiye'de uygulanma sorunları, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer 1997 BEYDEMİR HAKAN, (1997). Kamu açıklarının merkez bankasından finansmanının etkileri, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Para Banka Ana Bilim Dalı 1996 SÜER ALP, (1996). Para politikası ve T.C. Merkez Bankası`nın uygulama sorunları; 1989-1994, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Para Banka Ana Bilim Dalı Doktora 2018 ALTUNTAŞ MEHMET, (2018). Bağımsız para politikası çerçevesinde rezerv opsiyon mekanizması ve katsayısının analizi, Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Kamu İktisadı Ana Bilim Dalı 2017 ARDA ESMA, (2017). Risk Yönetiminde Aktife Dayalı Finansal Enstrümanlar ve Portföy Optimizasyonu, Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı 2014 BAŞALP AHMET, (2014). Teknoparklarda KOBİ'ler için destek mekanizmaları ve ar-ge faaliyetlerinin finansmanı, Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı 2001 ERGÜN YOLAÇ SEMA, (2001). Piyasa yapısını belirleyen faktörler, performansın ölçümü ve Türkiye imalat sanayiinde bir uygulama, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Ana Bilim Dalı 2000 GERMİR HATİCE NUR, (2000). 1990 sonrası dönemde ticari bankalarda kredi taleplerinin değerlendirilmesinde banka özkaynak yeterliliğinin araştırılması, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Para Banka Ana Bilim Dalı CESUR FATMA, (2000). Para arzının fiyat hareketleri üzerindeki etkisi ve Türkiye uygulaması, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Ana Bilim Dalı 1997 ÇAPRAZ NEŞE, (1997). Ekonomik bunalımların dünyada ve Türkiye'de yansıması, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Para Banka Ana Bilim Dalı Projelerde Yaptığı Görevler: Risk Yönetiminde Aktife dayalı finansal enstrümanlar ve portföy optimizasyonuTUBAP 2013/15, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:UZUNOĞLU İSMAİL SADİ, , 04/02/2013 - 13/06/2017 (ULUSAL) Ödüller 1. Geleneksel Ekonomi Ödülleri - İkincilik, Türkiye Genç İşadamları Derneği, 2007 Eserler Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 1. GÜNDÜZ İSMAİL ORÇUN,AKDUĞAN UMUT,SÖNMEZLER GÖKHAN,UZUNOĞLU İSMAİL SADİ (2019). Türkiye’de KDV Hasılatı ile Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanımı Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Analiz. Istanbul Journal of Social Sciences(25), 56-81. (Yayın No: 5732420) Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: AÇIKGÖZ ALİ FARUK,APAK SUDİ,APERGIS NICHOLAS,UZUNOĞLU İSMAİL SADİ (2018). The role of the AFA coefficient as a new criterion in the long-run liaison between corporate liquidity and bank credit: Evidence from Turkey. Journal of Financial Reporting and Accounting, 16(2), 274- 291., Doi: 10.1108/JFRA-01-2017-0001 (Yayın No: 3674822) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)basılan bildiriler: UZUNOĞLU İSMAİL SADİ,ÖZDURAK CANER,Dursun Güvenbaş Serap (2020). Relation with Institutions The Relationship Between CDS, FX and BIST: Case of Turkey (2007-2020). 19th International Conference of MEEA, 132-135. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6632573) ARDA ESMA,İŞCANOĞLU ÇEKİÇ AYŞEGÜL,UZUNOĞLU İSMAİL SADİ (2017). Geleneksel ve alternatif yatırım araçları ile optimal portföy oluşturma üzerine bir uygulama. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 358-380. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3859814) Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar: Mikroekoonomi (2019)., SÖNMEZLER GÖKHAN,GÜNDÜZ İSMAİL ORÇUN,UZUNOĞLU İSMAİL SADİ, Literatür, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 188, ISBN:978-975-04-0798-7, Türkçe(Bilimsel Kitap (Yayın No: 5954133) Ekonominin Temelleri (2017)., UZUNOĞLU İSMAİL SADİ,DEMİREL ENGİN,ATAKİŞİ AHMET,GÜNDÜZ İSMAİL ORÇUN,SAVRUL MESUT,YAŞ HAKAN,TOPKAYA ÖZGÜR,TORUN MUSTAFA,TUNCER MÜHÜRDAROĞLU FAHRİYE FÜSUN,ERDİNÇ YAŞAR,Altaylı Birsen,ÇANKAYA VOLKAN, Literatür Yayınları, Editör:Uzunoğlu Sadi, Sönmezler Gökhan, Er Bahadır, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 633, ISBN:978-975-04-0763-5, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3846056) Ekonomiye Giriş (2017)., UZUNOĞLU İSMAİL SADİ,SÖNMEZLER GÖKHAN, Literatür Yayınları, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 215, ISBN:978-975-04-0652-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3845298) Bankacılığa Giriş (2014)., UZUNOĞLU İSMAİL SADİ, Literatür Yayınevi, Editör:UZUNOĞLU Sadi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 230, ISBN:9789750408151, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6897032) Para ve Döviz Piyasaları (2007)., UZUNOĞLU İSMAİL SADİ, Literatür Yayınevi, Editör:UZUNOĞLU Sadi, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 176, ISBN:9789750408144, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6899149) Finans Matematiği Çalışma Kitabı (2006)., UZUNOĞLU İSMAİL SADİ, Literatür Yayınevi, Editör:UZUNOĞLU Sadi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 162, ISBN:9789750406881, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6899169) Temel Ekonomi (2006)., UZUNOĞLU İSMAİL SADİ, Literatür Yayınevi, Editör:UZUNOĞLU Sadi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 365, ISBN:9789750404832, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6897140) Para ve Döviz Piyasaları (2003)., UZUNOĞLU İSMAİL SADİ, Literatür Yayınevi, Editör:UZUNOĞLU Sadi, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 181, ISBN:9789750404085, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6899129) Para ve Döviz Piyasaları (1999)., UZUNOĞLU İSMAİL SADİ, Literatür Yayınevi, Editör:UZUNOĞLU Sadi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 176, ISBN:9789750408144, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6896952) Bankacılık (1996)., UZUNOĞLU İSMAİL SADİ, Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Editör:UZUNOĞLU Sadi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 230, ISBN:654654987987, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6899091) Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: Güncel Ekonomik Sorunlar: Ticaret Savaşları, Bölüm adı:(Amerika ve Çin Arasında Yaşanan Ekonomik Savaş Ve Bu Savaşın Her İki Ülke Ekonomilerine Etkileri) (2020)., UZUNOĞLU İSMAİL SADİ, Literatür Yayınevi, Editör:UZUNOĞLU Sadi, SÖNMEZLER Gökhan, GÜNDÜZ, İsmail Orçun, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 229, ISBN:9789750408243, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6896503) Türkiye’nin Ekonomik Krizleri, Bölüm adı:(2001 Krizi) (2019)., UZUNOĞLU İSMAİL SADİ, İstanbul Okan Üniversitesi Yayınları, Editör:Turgau MÜNYAS, Basım sayısı:1, ISBN:9786055899509, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5998694) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: UZUNOĞLU İSMAİL SADİ,ÖZDURAK CANER,Dursun Güvenbaş Serap (2020). Dış Politik Aktörlerle İlişkiler, Döviz Kuru ve CDS Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 2007-2020. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, 114(2), 129-148., Doi: https://doi.org/10.33203/mfy.746546 (Kontrol No: 6585999) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: APAK Sudi, UÇAK AYHAN, UZUNOĞLU İSMAİL SADİ (2006). Finansal Serbestleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği.. TEK Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara, 11-13 Eylül 2006 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6899114) Sanat ve tasarım etkinlikleri : Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 31.01.2017-31.01.2017, Aile Ekonomisi, Bloomberg HT Ulusal Televizyon Kanalı, (No: 183812) Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 25.01.2017-25.01.2017, Günden Kalanlar, Bloomberg HT Ulusal Televizyon Kanalı, (No: 183664) Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 24.01.2017-24.01.2017, Aile Ekonomisi, Bloomberg HT Ulusal Televizyon Kanalı, (No: 183807) Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 18.01.2017-18.01.2017, Günden Kalanlar, Bloomberg HT Ulusal Televizyon Kanalı, (No: 183643) Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 17.01.2017-17.01.2017, Aile Ekonomisi, Bloomberg HT Ulusal Televizyon Kanalı, (No: 183795) Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 11.01.2017-11.01.2017, Günden Kalanlar, Bloomberg HT Ulusal Televizyon Kanalı, (No: 183623) Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 10.01.2017-10.01.2017, Aile Ekonomisi, Bloomberg HT Ulusal Televizyon Kanalı, (No: 183783) Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 07.02.2017-07.02.2017, Aile Ekonomisi, Bloomberg HT Ulusal Televizyon Kanalı, (No: 183824) Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 04.01.2017-04.01.2017, Günden Kalanlar, Bloomberg HT Ulusal Televizyon Kanalı, (No: 183534) Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 03.01.2017-03.01.2017, Aile Ekonomisi, Bloomber HT Ulusal Televizyon Kanalı, (No: 183556) Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 01.02.2017-01.02.2017, Günden Kalanlar, Bloomberg HT Ulusal Televizyon Kanalı, (No: 183738) Diğer Yayınlar UZUNOĞLU İSMAİL SADİ (2020). Siyasi İstikrarın Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi: Türkiye Örneği(2007-2020). İktisat ve Toplum(120), 103-113. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 6897429) Editörlük Güncel Ekonomik Sorunlar: Ticaret Savaşlar, Kitap, Editör, Literatür Yayınevi, 14.09.2020 Güncel Ekonomik Sorunlar : Ticaret Savaşaları, Kitap, Editör, Literatür Yayınları, 01.01.2020-05.09.2020 Güncel Ekonomik Sorunlar: Ticaret Savaşları, Kitap, Editör, Literatür, 01.04.2020- 01.09.2020 Ekonominin Temelleri, Editör, Literatür Yayınları