Dr. Sibel Kumbasar Bayraktar


  • Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Doktora: İstanbul Üniversitesi
Biyografi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını “Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirmesi” üzerine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü’nde, Doktorasını ise “İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler; ABD ve Türkiye Uygulamaları, ABD ve Avrupa Ülkeleri için Ekonometrik bir İlişki Çalışması” ismiyle İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. İMKB Araştırma ve Eğitim Müdürlüğü’nde uzman olarak mesleki kariyerine başlamıştır. 24 yıl boyunca İMKB/Borsa İstanbul’da çeşitli birimlerin kuruluş ve sonrası aşamalarında bir çok projede görev almış, Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde eksper, Eğitim Müdürlüğü ve Araştırma Müdürlüklerinde uzman, Değerleme ve İstatistik, Eğitim, İnsan Kaynakları Müdürlüklerinde müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. İMKB yayınları arasında basılı yayınları bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi kurucu müdür yardımcılığını yapmıştır. “Sermaye Piyasası”, “Borsa”, “İktisat”, “Ekonometri”, “Eğitim Yönetimi” konularında, Adalet Bakanlığınca yetkilendirilmiş “Bilirkişi”dir.