Doç. Dr. Ali TARHAN


  • Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi
  • Doktora: Dumlupınar Üniversitesi
Biyografi

2011 yılında “Yeni Kurumsal İktisatın Riggsian Eleştirisi” konulu teziyle doktora, 2015 yılında ise Politik İktisat ve Kurumsal İktisat alanlarında doçentlik derecelerini aldı. 2016 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan emekli oldu. Para kuramı ile uluslararası para kuramı ve politikası konularında yüksek lisans dersleri verdi (Anadolu Üniversitesi). Çalışma ve ilgi alanları-ekonomi politik ile uluslararası ekonomi politik başlıkları altında-para kuramı, finansallaşma, büyük sosyo-ekonomik çevrimler ve Batı uygarlığının yükselişi, Modernite, az gelişme problematiği alanlarından oluşmaktadır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası jurnallerde yayınları, konferans bildirileri ile editörlükleri bulunmaktadır. Akademik üyelikleri Association for Evolutionary Economics (AFEE), European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), American Society for Public Administration (ASPA), American Political Science Association (APSA) ve Union for Radical Political Economics (URPE) kurumlarını kapsamaktadır. Halen “The Political Nature of Money” konusu üzerinde yoğunlaşmakta ve çalışmalarını bağımsız araştırmacı olarak yürütmektedir.