Bahar Dönemi Devam Şartı Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz, 

Yalnızca 2022-2023 Bahar Döneminde uygulanmak üzere başarı notu belirlenirken derse minumum %70 devam oranı zorunluluğu aranmayacaktır. Bununla birlikte, derse devam notu (%4) ağırlıklı ortalama hesaplamasında dikkate alınacaktır.  Örnek olarak; bir öğrencinin, A dersine devam oranı  %30, vize notu 50 ve final notunun 80 olduğu bir durumda yönetmeliğimiz gereği,  bu öğrencinin dönem sonunda A dersinden devamsızlıktan kalması gerekmektedir. Ancak yalnızca 2022-2023 Bahar Döneminde uygulanmak üzere,  bu öğrencinin A dersine % 70 oranında devam zorunluluğu dikkate alınmayacaktır. Bu durumda bu öğrencinin A dersinden başarı durumu derse devam oranına göre belirlenen devam notu da eklenerek şekillenecektir.) 2022-2023 Bahar döneminde ilk kez alınan dersler için %70 oranında devam zorunluluğunu sağlamayan ve başarısız olan öğrencilerimizin 2023-2024 Güz Dönemi ile sonraki dönemlerde bu dersleri alırken %70 oranında devam zorunluluğunu sağlamaları gerekecektir.

Yalnızca 2022-2023 Bahar Döneminde uygulanmak üzere başarı notu belirlenirken derse minumum %70 devam oranı zorunluluğu aranmayacaktır. Bununla birlikte, derse devam notu (%4) ağırlıklı ortalama hesaplamasında dikkate alınacaktır. 

 Örnek olarak; bir öğrencinin, A dersine devam oranı  %30, vize notu 50 ve final notunun 80 olduğu bir durumda yönetmeliğimiz gereği,  bu öğrencinin dönem sonunda A dersinden devamsızlıktan kalması gerekmektedir. Ancak yalnızca 2022-2023 Bahar Döneminde uygulanmak üzere,  bu öğrencinin A dersine % 70 oranında devam zorunluluğu dikkate alınmayacaktır. Bu durumda bu öğrencinin A dersinden başarı durumu derse devam oranına göre belirlenen devam notu da eklenerek şekillenecektir.)

 2022-2023 Bahar döneminde ilk kez alınan dersler için %70 oranında devam zorunluluğunu sağlamayan ve başarısız olan öğrencilerimizin 2023-2024 Güz Dönemi ile sonraki dönemlerde bu dersleri alırken %70 oranında devam zorunluluğunu sağlamaları gerekecektir.

 Bilgilerinizi rica ederiz. 

NETKENT Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi