Hakkında

Bilgi teknolojilerinin her geçen gün gelişerek büyüdüğü dijital endüstri alanında faaliyet gösterecek uzman mühendis ihtiyacını karşılamaya yönelik bölüm ve programlar içeren Fakültemiz, bu kapsamda Yazılım Mühendisliği Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü ve Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Bölümü altında yer alan Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği programları ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Günümüz teknolojik gelişmelerini yakından takip eden Fakültemizde, konusunda uzman akademik kadro ile çağın gerekliliklerine uygun ve teknolojik gelişmelere hızla adapte olabilen yapıda online eğitim verilmekte ve bu eğitimler sırasında öğrencilerimiz ile kişisel etkileşim kurularak eğitim aldıkları bölüm ve programların güncel teorik bilgilerine ek olarak uygulama bilgi ve becerisi sahibi olmaları sağlanmaktadır.