Doç Dr. Hasan Cicioğlu 10. Uluslararası Atatürk Kongresinde Ödül Aldı

T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Atatürk Kongresi’nde, Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Cicioğlu’na  dört yılda bir düzenlenen Uluslararası Atatürk Kongrelerinin hepsine birden katıldığı ve bilimsel katkı sunduğu için teşekkür plaketi takdim edildi. Aynı zamanda Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyesi de olan  Doç. Dr. Hasan Cicioğlu kongrede ‘’Mustafa Kemal’in Lenin’e, Lenin’in Mustafa Kemal’e Yazdığı İlk Mektup’’ konulu bir bildiri de sundu.

 

Uluslararası Atatürk Kongresi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlendi. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Atatürk’ün kişiliği, düşüncesi, inkılâpları ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren kaynakları ve Cumhuriyet döneminde üretilen temel bilim ve kültür eserlerini incelemek, yayıma hazırlamak ve hazırlatmakla görevlendirilmiş durumda.

 

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, bunun yanında Cumhuriyet’in kuruluş ve gelişme sürecindeki olayların bugüne olan etkilerini ve geleceği şekillendirmedeki olası rollerini bilimsel yaklaşımla incelemek, bunun sonucunda elde edilen bilgi, belge, yorum ve sentezleri Türk ve dünya kamuoyuna sunmak amacıyla her dört yılda bir Uluslararası Atatürk Kongresi düzenliyor.