NETKENT Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi ve COMSTECH işbirliği ile ortaklaşa düzenlenen “Teknolojinin Ticarileştirilmesi, İnovasyon ve Girişimcilik” konulu ileri seviye Sertifika Programı tamamlandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Tayfun Turgay ve COMSTECH Genel Koordinatörü Prof. Dr. Iqbal Choudhary açılış oturumunda yaptıkları konuşmada, günümüzdeki hızlı teknoloji geliştirme ihtiyacını ve İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinde teknolojinin ticarileştirilmesi, yenilikçilik ve girişimcilik konseptlerinin önemini vurguladılar. İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletlerinin gençlerini teknoloji girişimcileri olmaya, yeni yenilikler getirmeye ve teknolojinin ticarileşmesini ve işbirliğini geliştirmeye teşvik ettiler. Üye ülkeler arasında teknoloji geliştirme, ticarileştirme ve girişimcilik için ikili ve çok taraflı işbirliği çağrısında bulunan Prof. Dr. Tayfun Turgay ve Prof. Dr. Iqbal Choudhary, teknoloji geliştirme ve ticarileştirmenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın da anahtarı olduğunu söyleyerek konuşmalarını tamamladılar.

Üniversitemiz ve COMSTECH arasında yapılan çalışmalar neticesinde planlanan İleri Seviye Sertifika Programı, girişimciler için teknolojinin ticarileştirilmesi, inovasyonun önemi ve inovasyon ile araştırma için entegre ulusal yaklaşımda teknolojinin ticarileştirilmesinin oynadığı önemli rol baz alınarak hazırlandı.

Dr. Perihan Tuğçe Aslan tarafından verilen 2 günlük programda; konsept oluşturma, eleştirel düşünme ve teknoloji geliştiricileri, araştırmacılar ve girişimciler konularında bir anlayış geliştirmeyi amaçlayan teknolojinin ticarileştirilmesi alanında dersler verildi.

Azerbaycan, Bangladeş, Kamerun, Endonezya, Kazakistan, Türkiye, Nijerya ve BAE'den üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerinin yanı sıra teknoloji uzmanları ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımı ile tamamlanan İleri Seviye Sertifika Programı tüm katılımcılar nezdinde büyük beğeni topladı.