Prof. Dr. İsmail Vural Solok

Mütevelli Heyet Üyesi
Biyografi

Fransız Saint-Joseph lisesini bitirdi. Lisans eğitimini İstanbul Tıp fakültesinde tamamladı. 1968 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji kliniğinde uzman oldu ve Türk üroloji ve nefroloji bibliografyası adlı kitabı yayınlandı. Paris Necker hastanesinde üroloji dalında eğitim (Ürogenital plastikler konusunda) aldı. 1977 yılında doçent, 1987 yılında profesör oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Yurtdışı ve yurt içi tıp dergilerinde yayınlanmış 215 adet yayını bulunmaktadır. Bunların bir bölümü yabancı dergi ve kitaplarda referans olarak gösterilmiştir.Akademik çalışmalarının yanısıra, çeşitli dernek ve sosyal kuruluşlarda üyelik ve başkanlık görevlerini yürütmektedir.