Hakkında

Yepyeni bir çağda yaşıyoruz. Sürekli değişime bağlı gelişimin yaşandığı ve gittikçe dijitalleşen günümüz dünyasında sürdürülebilir başarıyı yakalamak için sağlam bir eğitim altyapısına ihtiyacımız var. Zira bugünü yaşarken yarınlara da hazır olmamız gerekiyor.

19. Yüzyılda Sanayi Devrimi ile başlayan süreçte özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler, Uluslararası Finans Kurumları (Dünya Bankası ve IMF), Uluslararası Ticaret Kurumları (GATT ve WTO), dünya ticaretinde çok uluslu şirketlerin artan rolü ve insan kaynaklarının yarattığı iş gücünün sınırlar ötesine geçmesi ile birlikte Avrupa Birliği (AB), NAFTA ve APEC gibi organizasyonlarla iyice bütünleşen iş dünyası, ekonomi ve uluslararası ilişkiler kavramları nihayetinde 21. Yüzyılda Dijital Devrimin getirdiği Sanayi 4.0 konseptiyle bugünlere ulaştık.

Bu tarihi gelişim anlayışı çerçevesinde, modern dünyanın eğitim perspektifiyle şekillenen Fakültemiz, İşletme, Ekonomi ve Finans ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden oluşmaktadır.

Sanayi 5.0’a doğru evrilen günümüz dünyasının gerçekleriyle kendi aralarında bütünleşik bir yapıyla hayata geçirilen bölümlerimizin oluşturduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin en belirgin farkı uluslararası arenada başarıyla kariyerlerini sürdürebilecek başarılı mezunlar yetiştirme hedefiyle yola çıkılmış olmasıdır.