Hakkında

21. Yüzyılın ilk dönemini yaşarken gelişim ve değişim kaçınılmaz olgulardır. Asırların ötesi geleneklerden gelen bir eğitim ve dünyanın en eski bilim dallarından biri olan hukuk, her dönemde olduğu gibi bu süreçte de evrensel bir yaşam felsefesidir. Bu bağlamda, günümüz dünyasının gereklerine uygun dinamik ve etkin bir anlayışla geliştirilmiş olan müfredatımızı sunan Hukuk Fakültemizin vizyonu, çağın gerektirdiği teknolojik imkanları kullanan, her zaman doğru soruları sormaya ve yanıtlamaya çalışan, bazı yanıtlara ulaşırken, belki bazı cevaplara hiçbir zaman ulaşamayan ancak hep sorup, sorgulayan, araştıran, bilginin kaynağına ulaşmaya çalışan ve bu hedefe ulaşmak için asırlardır devam eden hakikat ve özgürlüğe dair tartışmalara katılan hukuk insanlarını yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.

Hukuk Fakültemiz dijital teknolojileri aktif olarak kullanan, sadece ulusal sınırlarda kalmayıp, uluslararası platformlarda da hedeflerine ulaşmayı amaçlayan, evrensel bakış açısına sahip, teknik hukuk bilgisi ile hukuki meseleleri analiz eden, çözüm üretme yeteneği gelişmiş nitelikli hukuk insanlarının yetiştirilmesi için eğitim vermektedir.