İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

İşletme Yüksek Lisans (e-MBA)

Hakkında

NEDEN NETKENT e-MBA?

Çağımızda yeni dünya düzeni, küreselleşme, dünyaya açılma ve yeniden yapılanma bilgi toplumlarını oluşturan en önemli kavramlardır. Bu çerçevede, tüm dünyada iş yapma tarzı, işletmelerin yapısı, iş/işletme kültürü, yasal çerçeve, finansal araçlar ve nihayetinde belki de en önemlisi tüketici davranışları radikal bir şekilde değişmektedir.

21. Yüzyılın Endüstri 4.0 dönemini yaşamakta olduğumuz günümüzde geleceğe umutla bakan profesyoneller için kariyer basamaklarını tırmanmanın yolu; temel işletme kavramları ile yeni dünyanın yepyeni değerlerini bütünleştiren, teknolojik gelişimlere açık perspektifleri ile yönetim yeteneklerini arttırmaya odaklanan, dijital çağda uluslararası fırsatları tanımlayabilen ve bu çerçevede daha etkin bir şekilde değer yaratacak donanıma sahip olmalarını sağlayan bir anlayışa sahip olmaktır.

İşte bu anlayışla oluşturulan ilk online interaktif Türk üniversitesi Netkent’in e-MBA programı; dünya çapında saygın modellerin örnek alınması ve teorinin doğrularıyla iş dünyasının gerçeklerinin bir araya getirilmesiyle şekillendi.

Netkent e-MBA programı; akademik yapısı ve kurumsal işbirlikleri ile kendi alanında farklılaşma stratejisine odaklandı. Üniversitemiz, öğrencilerinin sadece kariyer gelişimleri için değil, çevreleri ve toplumları için de liderlik, inovasyon ve teknoloji kavramlarını başarıyla uygulayacakları fark yaratan bir işletme yüksek lisansı eğitimini sunmaktadır.

Küresel vizyona sahip yöneticiler yetiştiren ve alanında tanınmış akademisyenlerin ders verdiği Netkent e-MBA Programı 3 dönemden oluşmaktadır. Birinci dönem 3 zorunlu ders ile işletme kuramına yönelik bilimsel bir altyapı sağlanmaktadır. İkinci dönem 4 adet zorunlu ders ile işletmenin ana bilim dalları iş dünyası odaklı vaka analizleri ile ele alınmaktadır. Öğrencilerimiz, son dönemde ise 1 zorunlu ve 2 adet seçmeli ders ve proje çalışması ile seçecekleri “Yönetim”, “Pazarlama”, “Finans” ve “Uluslararası İşletme”, alanlarından birinde uzmanlaşarak İşletme Yüksek Lisansı (MBA) derecesini almaktadır.

Ders Planı

1. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
BUS 501 Çağdaş İşletme Yönetimi 6
Bu dersin amacı, işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamak için kullandıkları çağdaş yönetim tekniklerinin incelenerek, bu konuda güncel bilgilerin verilmesidir. Ders kapsamında yönetim fonksiyonları genel itibarıyla incelenirken, işletmenin çevresi, teknoloji, kültür, yenilikçilik ve girişimcilik, karar verme, liderlik, yönetici konuları da kavramsal ve uygulama boyutları itibarıyla incelenecektir.
BUS 503 Yönetim Ekonomisi 6
Bu derste, mikro ekonomik ve makro ekonomik kavramlar işletme yönetimi boyutundan incelenmektedir. Mikro ekonomik analiz içinde tüketici ve firma teorisi, piyasa yapısı ve regülasyonlar işlenmektedir. Makro ekonomik analiz kapsamında ise temel makro iktisadi kavramlar, göstergeler ve bunların işletme yönetimi açısından yorumlanması ve iktisat politikaları ile muhtemel sonuçları işlenmektedir.
BUS 505 Araştırma Yöntemleri 6
Bu dersin temel amacı, istatistiksel araçların tanıtımını gerçekleştirmek ve işletme yönetiminde karar destek unsuru olarak kullanımlarını örnekleyen çeşitli uygulamalar ile kavranılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda araştırma yöntemleri irdelenirken Yüksek Lisans Proje tasarımı da tüm yönleriyle ortaya konmuş olacaktır.
2. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
BUS 502 Pazarlama Yönetimi 6
Bu derste, pazarlamanın temel ilkeleri, pazarlamada yeni kavramlar, pazarlama planlaması ve yönetimi, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemi, tüketici davranışı, satış ve reklam gibi konular tüm yönleriyle ele alınmaktadır.
BUS 504 Finans Yönetimi 6
Bu derste, işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarının ve finansal sorunlarının çözümlenmesi için temel finansal kararlar ve uygulamalar, finansal yönetim, yatırım kararları ve piyasalar çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu çerçevede geleneksel finansal ürünler ile 21. yüzyılın getirdiği yeni yaklaşımlar da incelenecektir.
BUS 506 Yönetim Muhasebesi 6
Bu derste, muhasebe bilgi sisteminin genel yapısı çerçevesinde ve tüm alt bilgi bölümlerinden hareketle, yöneticilerin karar verme süreçlerinde muhasebeden nasıl yararlanacakları ortaya konacaktır. Yönetim Muhasebesi kapsamında, etkin bilgi sistemi organizasyonundan bütçelemeye kadar tüm konular uygulamalı olarak işlenecektir.
BUS 508 İnsan Kaynakları Yönetimi 6
Bu derste personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri, insan kaynakları yönetimi çerçevesi, personel alma yöntemleri ve şartları, iş analizi, iş tanımları ve iş gerekleri, personelin değerlendirilmesi, personelin ücretlendirilmesi, personelin yükseltilmesi, kariyer planlaması, örgütsel iletişim, şikâyet ve disiplin konuları ele alınmaktadır.
3. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
SEC Seçmeli 6
Seçmeli
SEC Seçmeli 6
Seçmeli
PROJE 30
PROJE
BUS 551 Stratejik Yönetim 6

Akademik Kadro

Prof. Dr. Özgür Ünal Eriş

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Sebastian Feichtmair

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Ahmet Öztürk

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Theodor Sproll

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Tayfun Turgay

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. İsmail Sadi UZUNOĞLU

Detaylı Özgeçmiş
Doç. Dr. Ali TARHAN

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Ali Eşkinat

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Kubilay Kavak

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Sibel Kumbasar Bayraktar

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Emrah Özbay

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Sertaç Polat

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Rauf Canan

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Reyhan Çelik

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Yeliz Hacıosmanoğlu

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Gözde Küçükyılmaz

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Emre Kurtoğlu

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi François Naucodie

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Ülkü Özcan

Detaylı Özgeçmiş

Öğrencilerimiz,  son dönem seçecekleri “Yönetim”, “Pazarlama”, “Finans”, “Uluslararası İşletme” ve “İnovasyon”, alanlarından birinde  uzmanlaşarak İşletme Yüksek Lisansı (MBA) derecesini almaktadır.


UZMANLIK ALANLARI (Seçmeli Dersler)

 

PAZARLAMA

BUS 553 Uluslararası Pazarlama

BUS 555 Marka Yönetimi

BUS 557 Dijital Pazarlama ve E-Ticaret

FİNANS

BUS 559 Finansal Piyasalar ve Kurumlar

BUS 561 Uluslararası Finans

BUS 563 Finansal Analiz ve Yatırım Yönetimi

BUS 567 Küresel Piyasalar ve İnovasyon

ULUSLARARASI İŞLETME

BUS 553 Uluslararası Pazarlama

BUS 561 Uluslararası Finans 

BUS 567 Küresel Piyasalar ve İnovasyon


YÖNETİM

BUS 553 Uluslararası Pazarlama

BUS 555 Marka Yönetimi

BUS 557 Dijital Pazarlama ve E-Ticaret

BUS 559 Finansal Piyasalar ve Kurumlar

BUS 561 Uluslararası Finans

BUS 563 Finansal Analiz ve Yatırım Yönetimi

BUS 567 Küresel Piyasalar ve İnovasyon

BUS 571 Teknolojinin Ticarileştirilmesi, İnovasyon ve Girişimcilik


 


DERS İÇERİKLERİ

Zorunlu Dersler(z)

Seçmeli Dersler(s)


 1. DÖNEM

BUS 501 Çağdaş İşletme Yönetimi (z)

Bu dersin amacı, işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamak için kullandıkları çağdaş yönetim tekniklerinin incelenerek, bu konuda güncel bilgilerin verilmesidir. Ders kapsamında yönetim fonksiyonları genel itibarıyla incelenirken, işletmenin çevresi, teknoloji, kültür, yenilikçilik ve girişimcilik, karar verme, liderlik, yönetici konuları da kavramsal ve uygulama boyutları itibarıyla incelenecektir. Ayrıca, işletmelerin yapıları; Ar-Ge, yönetim, pazarlama, üretim, finansman, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, bilgi teknolojileri, muhasebe gibi temel ve destek fonksiyonları itibarıyla irdelenecek ve fonksiyonel süreçler üzerinde durulacaktır.

 BUS 503 Yönetim Ekonomisi (z)

Bu derste, mikro ekonomik ve makro ekonomik kavramlar işletme yönetimi boyutundan incelenmektedir. Mikro ekonomik analiz içinde tüketici ve firma teorisi, piyasa yapısı ve regülasyonlar işlenmektedir. Makro ekonomik analiz kapsamında ise temel makro iktisadi kavramlar, göstergeler ve bunların işletme yönetimi açısından yorumlanması ve iktisat politikaları ile muhtemel sonuçları işlenmektedir.

 BUS 505 Araştırma Yöntemleri (z)

Bu dersin temel amacı, istatistiksel araçların tanıtımını gerçekleştirmek ve işletme yönetiminde karar destek unsuru olarak kullanımlarını örnekleyen çeşitli uygulamalar ile kavranılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda araştırma yöntemleri irdelenirken Yüksek Lisans Proje tasarımı da tüm yönleriyle ortaya konmuş olacaktır.

  2DÖNEM

BUS 502 Pazarlama Yönetimi (z)

Bu derste, pazarlamanın temel ilkeleri, pazarlamada yeni kavramlar, pazarlama planlaması ve yönetimi, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemi, tüketici davranışı, satış ve reklam gibi konular tüm yönleriyle ele alınmaktadır.

 BUS 504 Finans Yönetimi (z)

Bu derste, işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarının ve finansal sorunlarının çözümlenmesi için temel finansal kararlar ve uygulamalar, finansal yönetim, yatırım kararları ve piyasalar çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu çerçevede geleneksel finansal ürünler ile 21. yüzyılın getirdiği yeni yaklaşımlar da incelenecektir.

 BUS 506 Yönetim Muhasebesi (z)

Bu derste, muhasebe bilgi sisteminin genel yapısı çerçevesinde ve tüm alt bilgi bölümlerinden hareketle, yöneticilerin karar verme süreçlerinde muhasebeden nasıl yararlanacakları ortaya konacaktır. Yönetim Muhasebesi kapsamında, etkin bilgi sistemi organizasyonundan bütçelemeye kadar tüm konular uygulamalı olarak işlenecektir.

 BUS 508 İnsan Kaynakları Yönetimi (z)

Bu derste personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri, insan kaynakları yönetimi çerçevesi, personel alma yöntemleri ve şartları, iş analizi, iş tanımları ve iş gerekleri, personelin değerlendirilmesi, personelin ücretlendirilmesi, personelin yükseltilmesi, kariyer planlaması, örgütsel iletişim, şikâyet ve disiplin konuları ele alınmaktadır. 

3. DÖNEM 

BUS 551 Stratejik Yönetim (z)

Bu derste, işletmelerde stratejik kararların yönetim süreci ve stratejik yönetimin bileşenleri, işletmenin ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, SWOT analizi, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi anlatılmaktadır.


BUS 553 Uluslararası Pazarlama (s)

Bu derste, uluslararası pazarlama, pazarların değerlendirilmesi, pazara giriş stratejileri, hedef kitle seçimi ve konumlandırma stratejileri, pazarlama karması stratejileri bu derste detaylı olarak ele alınmaktadır.

 BUS 555 Marka Yönetimi (s)

Bu derste, markanın üründen farklılığını göstererek ne olduğu, neden önemli olduğu, tüketiciler için anlamı ve doğru olarak yönetilebilmeleri için geliştirilecek stratejiler üzerine yoğunlaşılmaktadır. Ayrıca marka değerinin nasıl yaratıldığı ve nasıl algılandığıyla ilgili kimlik ve imaj bilgilerine de yer verir. Ders kapsamında marka yönetimine dayalı uygulamalar ve çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar da değerlendirilmektedir.

 BUS 557 Dijital Pazarlama ve e-Ticaret (s)

Bu derste, dijital evrim ile birlikte giderek artan rekabetçi iş ortamlarında farklılık yaratmanın ve rekabette öne çıkmanın yollarını arayan ticari mecralar, yaratıcı ekipler ve marka profesyonellerinin pazarlamada yaşanan bu değişim sürecinde günümüzde yaygın olarak kullanılan dijital tanıtım kanallarını kullanımları ve uygulamaları örnekleri ile incelenecektir. Bu çerçevede, rekabetin bu kadar yüksek olduğu bir dünyada e- ticaret ve bileşenleri nedir, e-ticaret modeli nasıl yaratılır, nasıl  e-ticarete başlanır, doğru pazarlama nasıl yapılır ve satışlar nasıl arttırılır bigi konular ele alınacaktır.

 BUS 559 Finansal Piyasalar ve Kurumlar (s)

Bu derste, finansal kurumlar ve piyasalar genel yapısı itibarıyla incelenecek, finansal piyasa araçları üzerinde durulacaktır. Kurumlar ve işletmelerinin finansal kaynak ve kullanım dinamikleri ile ilgili belirsizliklerinin giderilmesi ve yöneticiler yönünden gerek yatırım gerekse işletme süreçlerinde alacakları kararların, finansal kaynak odaklı yönleri işlenmiş olacaktır. 

 BUS 561 Uluslararası Finans (s)

Bu derste, uluslararası finans, çok uluslu şirketlerin finansal yapıları, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler ve dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri ele alınmaktadır.

 BUS 563 Finansal Analiz ve Yatırım Yönetimi (s)

Bu derste öncelikle, finansal analizin tüm boyutları genel olarak ortaya konacaktır. Derste para ve sermaye piyasasındaki gelişmeler ve analizleri genel bazda kavramsal boyutları itibarıyla incelenirken, şirketlerin finansal yapıları ve analizi üzerinde kapsamlı olarak durulacaktır.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu ve piyasa kavramları, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, sermaye piyasası araçları ile yatırım stratejileri gibi konular bütünleşik bir perspektifte ele alınacaktır. Ayrıca, yatırım yönetimi süreçleri ve yapılabilirlik (fizibilite) projeleri üzerinde de durulacaktır.

 BUS 567 Küresel Piyasalar ve İnovasyon (s)

Bu derste 21.Yüzyıl teknolojileriyle şekillenen küresel piyasalarda inovasyona dayalı gelişmeler ile global, lokal ve glokal yönetim ve rekabet stratejileri örnek olay analizlerine dayalı olarak incelenecektir.

 BUS 571 Teknolojinin Ticarileştirilmesi, İnovasyon ve Girişimcilik (s)

Bu derste günümüzün hızlı teknoloji geliştirme ihtiyacı, teknolojinin ticarileştirilmesi, inovasyon ve girişimcilik konseptlerinin önemini irdelenecek ve tartışılacaktır. Bu bağlamda çağımızın gerçeği dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma, değişen iş model ve yöntemleri, bir girşimcinin sahip olması gereken yetenek ve rekabetçilik, Yalın Girişimcilik ile  Kanvas İş Modeli çerçevesinde teknolojimin ticarileştirilmesi vaka analizleriyle desteklenerek anlatılacaktır.