İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

Profesyoneller için Hukuk Yüksek Lisans Programı

Hakkında

Değişim ve gelişimin yaşamımızın olmazsa olmazı olduğu günümüz dünyasında dinamik ve rekabetçi bir vizyon ile bu vizyonu desteklemekle kalmayıp ayrıca geliştirecek bir altyapı son derece önemli bir ihtiyaçtır. Sürdürülebilir ilerleme ancak onu sağlayacak birikime sahip olunursa gerçekleştirilebilir.

Profesyoneller İçin Hukuk Yüksek Lisans programımızın amacı; hızla globalleşen dünyamızda hukuk alanında teknik hukuk bilgisine sahip, çok yönlü bakış açısıyla hukuki meseleleri analiz etme, yorumlama ve çözüm üretme yeteneği ileri düzeyde gelişmiş, hukuki meselelerde bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine sahip nitelikli mezunlar yetiştirmektir.

Günümüz iş ve ekonomi dünyasının dinamizmine uygun yaratıcı bir müfredatla şekillendirilen programımıza; hukuk lisans mezunlarının yanı sıra farklı disiplinlerden gelen öğrencilerimiz de kabul edilmektedir.

Profesyoneller İçin Hukuk Yüksek Lisans programımız kendi içerisinde bütünsellik sağlayan bir yaklaşımla tasarlanan 3 dönemden oluşmaktadır. İlk 2 dönem boyunca alınacak zorunlu dersler sonrası, son dönem Bilişim Hukuku, Vergi Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Uluslararası Hukuk ve İş Hukuku alanlarında uzmanlaşılacaktır.

Dijital teknolojileri aktif olarak kullanarak mezuniyet sonrası ulusal ve uluslararası platformlarda çalışma faaliyetlerini sürdürecek bilgi ve donanıma sahip olacak öğrencilerimiz, eğitim süreleri boyunca online sınıflarda interaktif olarak işlenen dersleri ile birlikte sınavlarını başarıyla tamamlayarak mezun olduklarında Hukuk Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanacaklardır.

Ders Planı

1. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
HUK501 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (Hukuk Dışı Lisans Mezunları İçin) 6
Bu derste lisans altyapısı hukuk olmayanların program dahilinde alacakları diğer hukuk derslerinde kullanılacak olan temel hukuk kavramlarını ve ilkeleri anlatılacak, dersin katılımcılarının hukuk metodolojisini anlamaları ve doğru kullanmaları sağlanacaktır.
HUK503 EKONOMİ VE HUKUK (Hukuk Fakültesi Mezunları İçin) 6
Bu derste lisans eğitimleri hukuk olan katılımcılara temel ekonomi terim ve kavramları anlatılacak, alacakları diğer derslerdeki ekonomi konularını daha iyi işleyebilmeleri için temel ekonomi eğitimi verilecektir.
HUK505 ŞİRKETLER HUKUKU 6
Bu derste özellikle start-up şirketler ve yatırımcı ilişkileri açısından sözleşmelerinin oluşturulması, hisse türleri ve devirleri gibi konular işlenecek ve katılımcılar dönem sonunda farklı yatırım ve ortaklık ihtiyaçlarına yönelik şirket ve ortaklar sözleşmesi düzenleyip şirket yapılandırabilecek yetkinliği kazanacaktır.
HUK507 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 6
Bu ders kapsamında eser sözleşmesinin temel özelliklerine değinilerek, uygulamada sık olarak karşılaşılan kentsel dönüşüm ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ile diğer inşaat sözleşmesi türleri, bu sözleşmelerin unsurları, kuruluş, ifa ve sonlandırılmalarına ilişkin olarak teori ve uygulamadan örneklerle katılımcının yetkinlik kazanması sağlanacaktır.
2. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
HUK508 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 6
Bu derste hem Türkiye’de yerleşik kurumlar hem de uluslararası ve uluslarüstü kurumlar nezdinde uyuşmazlıkların tahkim, arabulucu, uzlaştırmacı vb. mekanizmalarla çözülmesine ilişkin temel kavramlar, bu yolların kullanım alanları, başvuru yöntemleri, işleyişleri ve alınacak kararların icra yöntemleri teori ve uygulamadan örneklerle anlatılacaktır.
HUK502 FİKRİ VE SINAİ HAKLAR 6
Bu derste telif hakkı, marka, patent ve endüstriyel tasarımlar gibi fikri ve sınai hakların temel kavramları açıklanacak, bu hakların doğuşu, kullanımı, devri ve sona ermesi gibi hukuki süreçler irdelenecektir.
HUK504 İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 6
Bu derste işçi işveren ilişkileri, İş Kanunu, İş Güvenliği mevzuatı ve Sosyal Sigortalar mevzuatı ışığında işçi ve işverenlerin hak ve yükümlülükleri, işverenin hukuki sorumluluğu incelenecektir.
HUK506 HUKUK VE ADALET 6
Bu derste hukukun amacı, adalet kavramı, hukuk, ahlak toplum ve din kuralları arasındaki fark ve ilişki incelenerek katılımcının yasal ile meşru, yürürlükteki hukuk ile ideal hukuk arasındaki bağlantıyı irdelemesi ve hukukun ve adalet ihtiyacının toplum içerisindeki yer ve önemi üzerine düşünerek ve tartışarak hukukun ne olduğu ve nasıl olması gerektiğini hakkında düşünmesi ve tartışması sağlanacaktır.
3. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
SEC Uzmanlık Alan Seçmeli 6
Uzmanlık Alan Seçmeli
SEC Uzmanlık Alan Seçmeli 6
Uzmanlık Alan Seçmeli
SEC Uzmanlık Alan Seçmeli 6
Uzmanlık Alan Seçmeli
Proje - HukYükLis 30
Proje

Akademik Kadro

Prof. Dr. Cemal Bali Akal

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Köksal Bayraktar

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Hasan Köni

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Muhammed Eyyüp Sallabaş

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Orhan Şener

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Pervin Somer

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. İsmail Sadi UZUNOĞLU

Detaylı Özgeçmiş
Doç. Dr. Barış BAHÇECİ

Detaylı Özgeçmiş
Doç. Dr. Hasan Cicioğlu

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Gül Doğan

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Ömer Kocaman

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Sibel Kumbasar Bayraktar

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Faruk Barış Mutlay

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Tamer Pekdinçer

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Gülfem Saydan Sanver

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Ceyda Cimilli Akaydın

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Yeliz Hacıosmanoğlu

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Mustafa Cem Pehlivan

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Volkan Ünal

Detaylı Özgeçmiş

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

BİLİŞİM HUKUKU

HUK551 Bilişim Suçları, Dijital Deliller, Sosyal Medya ve Dijital İtibar Yönetimi
HUK555 E-Ticaret ve Elektronik Sözleşmeler
HUK557 Bilişim Alanında Sözleşmeler

VERGİ HUKUKU

HUK559 Vergi Hukuku Temel Kavramları
HUK561 Vergi Uyuşmazlıkları ve Vergi Yargılaması
HUK563 Uluslararası Vergi Hukuku

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

HUK565 Marka Patent Hukuku
HUK567 Telif Hakları
HUK569 Yazılım Eserlerinin Korunması

ULUSLARARASI HUKUK

HUK571 Özel Hukuk İhalelerinde Uluslararası Hukuk Normları
HUK573 Uluslararası Sözleşmelerde Uyuşmazlık Çözüm Yolları
HUK575 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

İŞ HUKUKU

HUK577 İşçinin Hak ve Yükümlülükleri
HUK579 İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
HUK581 İş Hukukunda Üçlü İlişkiler


ZORUNLU DERSLER

HUK501 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (Hukuk Dışı Lisans Mezunları İçin*)

Bu derste lisans altyapısı hukuk olmayanların program dahilinde alacakları diğer hukuk derslerinde kullanılacak olan temel hukuk kavramlarını ve ilkeleri anlatılacak, dersin katılımcılarının hukuk metodolojisini anlamaları ve doğru kullanmaları sağlanacaktır.

HUK503 EKONOMİ VE HUKUK (Hukuk Fakültesi Mezunları İçin *)

Bu derste lisans eğitimleri hukuk olan katılımcılara temel ekonomi terim ve kavramları anlatılacak, alacakları diğer derslerdeki ekonomi konularını daha iyi işleyebilmeleri için temel ekonomi eğitimi verilecektir.

HUK505 ŞİRKETLER HUKUKU

Bu derste özellikle start-up şirketler ve yatırımcı ilişkileri açısından sözleşmelerinin oluşturulması, hisse türleri ve devirleri gibi konular işlenecek ve katılımcılar dönem sonunda farklı yatırım ve ortaklık ihtiyaçlarına yönelik şirket ve ortaklar sözleşmesi düzenleyip şirket yapılandırabilecek yetkinliği kazanacaktır.


HUK507 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

Bu ders kapsamında eser sözleşmesinin temel özelliklerine değinilerek, uygulamada sık olarak karşılaşılan kentsel dönüşüm ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ile diğer inşaat sözleşmesi türleri, bu sözleşmelerin unsurları, kuruluş, ifa ve sonlandırılmalarına ilişkin olarak teori ve uygulamadan örneklerle katılımcının yetkinlik kazanması sağlanacaktır.


HUK502 FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Bu derste telif hakkı, marka, patent ve endüstriyel tasarımlar gibi fikri ve sınai hakların temel kavramları açıklanacak, bu hakların doğuşu, kullanımı, devri ve sona ermesi gibi hukuki süreçler irdelenecektir.

HUK504 İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Bu derste işçi işveren ilişkileri, İş Kanunu, İş Güvenliği mevzuatı ve Sosyal Sigortalar mevzuatı ışığında işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, işverenin hukuki sorumluluğu incelenecektir.

HUK506 HUKUK VE ADALET

Bu derste hukukun amacı, adalet kavramı, hukuk, ahlak toplum ve din kuralları arasındaki fark ve ilişki incelenerek katılımcının yasal ile meşru, yürürlükteki hukuk ile ideal hukuk arasındaki bağlantıyı irdelemesi ve hukukun ve adalet ihtiyacının toplum içerisindeki yer ve önemi üzerine düşünerek ve tartışarak hukukun ne olduğu ve nasıl olması gerektiğini hakkında düşünmesi ve tartışması sağlanacaktır.

HUK508 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Bu derste hem Türkiye’de yerleşik kurumlar hem de uluslararası ve uluslarüstü kurumlar nezdinde uyuşmazlıkların tahkim, arabulucu, uzlaştırmacı vb. mekanizmalarla çözülmesine ilişkin temel kavramlar, bu yolların kullanım alanları, başvuru yöntemleri, işleyişleri ve alınacak kararların icra yöntemleri teori ve uygulamadan örneklerle anlatılacaktır.