Doç. Dr. REFİK CEM DİNAR


  • Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi
  • Doktora: Marmara Üniversitesi
Biyografi

Dr. Refik Cem Dinar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen aynı üniversitede Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. “Alacağın Temlikinde Temlik Kısıtlama ve Yasakları” konulu yüksek lisans tezi, “Niyet Mektubunun Hukuki Niteliği ve Bağlayıcılığı” konulu doktora tezi ve “Türk Medeni Kanunu Kapsamında Hapis Hakkı” isimli kitabının yanı sıra hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri, çeşitli sempozyumlar da sunduğu tebliğleri bulunmaktadır.